Farník

Novoť - Webová adresa www.novot.sk prešla pod správu obce a je na nej umiestnená oficiálna stránka obce.
Farníky sú zverejňované na farskej stránke, ktorá je umiestnená na adrese novot.sk/farnost
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál