Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Jamrichom

Novoť - Dnes sa po troch rokoch skončilo pôsobenie pána kaplána Mareka Jamricha v našej farnosti. Od zajtra bude jeho „domovom“ neďaleká Lokca. Rozlúčka s ním sa za hojnej účasti veriacich konala pri večernej sv. omši.
7.7.2017 Pridané fotografie.


Viac na farskej stránke http://novot.sk/farnost/

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál