DEŇ RODINY 2017

Novoť - Po vlaňajšom vydarenom ročníku aj tento rok pripravili dobrovoľníci na poslednú júnovú nedeľu Deň rodiny, ktorý sa tentokrát uskutočnil na futbalovom ihrisku. Organizátori tak vyšli v ústrety hlavne rodinám s malými deťmi, na ihrisko je to predsa len trochu bližšie.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdaru tejto akcie úprimne Ď A K U J E M E
Viac na farskej stránke http://novot.sk/farnost/
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál