Privítanie detí

Novoť - V utorok 25. apríla 2017 sa v sále kultúrneho domu v Novoti uskutočnilo uvítanie najmenších obyvateľov.


V utorok 25. apríla 2017 sa v sále kultúrneho domu v Novoti uskutočnilo posedenie mamičiek pri príležitosti, ktorého sa odovzdal finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Pozvané boli mamičky s detičkami narodené od 7.10. 2016 do 15.4.2017 s trvalým pobytom v obci Novoť. Všetkých prítomných privítal starosta obce Mgr. František Poleta, ktorý sa prítomným prihovoril a vyzdvihol radosť, akou sú tí najmenší pre rodičov, starých rodičov a pre obec, pretože sú signálom rastu obce a chuti rodičov vychovávať svoje deti práve tu. Po jeho krátkom príhovore nasledoval prípitok a malé občerstvenie. Mamičky si medzi sebou vymenili zopár užitočných rád a skúseností ale po chvíli sa opäť vrátili k svojim dôležitým materinským povinnostiam.

Všetkým mamičkám želáme veľa radosti z detičiek a srdečne medzi nami vítame nových občanov obce Novoť:

Michal Vlčák
Ema Hilbrychtová
Mário Kovaľ
Nikol Jankolová
Peter Murín
Mária Súkeníková
Peter Makúch
Zuzana Buláková
Nina Kurek
Matej Bystričan
Alžbeta Nandrážiová
Zdenka Durčáková a Peter Durčák
Marek Furgaľák
Martina Kovalčíková
Tatiana Sochuľáková
Timea Lavorová
Jarmila Šimjaková
Samuel Brňák
Samuel Mikolajčík
Krištof Hládek
Viktória Závoďanová
Lara Mindeková
Jozef Polťák
Ema Kačičková
Martin Dibdiak
Šimon Todorov
Laura Boleková
Milan Serdel
Milan Vlčák
Ľubomír Kyrcz
Marián KyrczStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál