Zber šatstva pokračuje

Novoť - Zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý organizuje nezisková organizácia Pomocný anjel z Nižnej, bude pokračovať do 31.3.2017, vždy od 7:00 do 15:00.


.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál