Zber objemného odpadu

Novoť - Oznamujeme občanom, že v dňoch 6. - 8. apríla 2017 (štvrtok, piatok, sobota) sa uskutoční zber objemného odpadu.

Odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore v čase od 7:00 do 18:00 hod.Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, matrace atď.

Ak občan odovzdá pri objemnom odpade aj iné druhy odpadov (sklo, papier, plasty, kovy atď.), žiadame, aby tento odpad bol roztriedený.

Zároveň upozorňujeme občanov, že podľa nového zákona o odpadoch nie je možné odovzdať staré pneumatiky na Zbernom dvore. Povinnosť odoberať staré pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci distribútori pneumatík (pneuservisy ...), ktorí odoberajú staré pneumatiky BEZPLATNE.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál