Zomrel Mons. Pavol JANÁČ


Krušetnica - V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že v nedeľu 12. marca 2017, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš brat

Mons. Pavol JANÁČ

v 75. roku života a 51. roku kňazstva.
Pohrebná svätá omša bude v stredu 15. marca 2017 o 10.00 vo farskom kostole v Krušetnici.


Mons. Pavol JANÁČ sa narodil 7. decembra 1942 v Nesluši ako deviaty z desiatich súrodencov. Základnú školu absolvoval v rodnej obci. V r. 1959 – zmaturoval na Všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste. V r. 1959 pracoval ako úradník v podniku Odevy Žilina.
V rokoch 1960 – 1966 – štúdium RK CMBF UK, ordinovaný 5. 6. 1966.
1. 7. 1966 – kaplán Trstená, Rabča
základná vojenská služba,
1967 (1966) – kaplán Dolný Kubín
1970 – kaplán Trstená
1. 8. 1970 – správca farnosti Krušetnica
1992 – 1. 7. 1996 – farár Spišské Podhradie
1990 – 1993 – vyučujúci špeciálnu dogmatiku katechétom
1993 – 1999 – učiteľ filozofie a metodológie na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula
27. 5. 2001 – pedagóg na Filozofickej fakulte KU Ružomberok
1995 – 1997 – štúdium KU Lublin (Poľsko)
1996 – odborný asistent na Katecheticko – pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity (KPF ŽU) Ružomberok
1997 – ThLic.
1997 – 1998 – doktorandské štúdium RK CMBF UK
1998 – ThDr., PhD
september 1999 – júl 2000 – prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK
september 1999 – júl 2000 – prodekan pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK
1. 7. 2000 – 28. 2. 2001 povereným dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
1. 3. 2001 – vedúci katedry kresťanskej filozofie a systematickej teológie FF KU RBK
30. 6.2002-– ukončenie pôsobenie na KU RBK
1. 8. 2002 – 30. 6. 2003 – administrátor Zákamenné
2003 – PaeDr. KU RBK
1. 7. 2003 – na odpočinku
4. 6. 2006 – na odpočinku Krušetnica
25.06.2012 prijatý medzi Kaplánov Jeho Svätosti (Mons.)

INÉ FUNKCIE:
1990 – výkonný tajomník pastoračnej diecéznej komisie
predseda diecéznej Komisie pre duchovnú obnovu
člen celoslovenskej komisie pre duchovnú obnovu pri KBS
člen Katechetickej komisie Spišskej diecézy
1996 – prednášal filozofiu, dejiny filozofie, kresťanskú spiritualitu

16. 10.2005 Spomienka na nedožité 90. narodeniny Ladislava Hagovského
(zľava Karol Lihosit, Pavol Janáč, Blažej Dibdiak, Marián Dopater)
PARTEStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál