Národný týždeň manželstva 2017

Novoť - Farnosť Vás pozýva prežiť Národný týždeň manželstva od pondelka 13. do soboty 18. februára 2017. Začíname s našími hosťami vždy večernou sv. omšou o 18:00. Viac na farskej stránke http://www.novot.sk/farnost/.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál