Dve percentá

Novoť - Prichádza obdobie daňových priznaní a tým aj možnosť poskytnúť časť zo zaplatenej dane za rok 2016 neziskovým organizáciám. Prvou z nich, ktorá sa uchádza o Vašu priazeň v podobe 2% je TJ Novoť.


Vážení občania, v tomto období môžete významným spôsobom pomôcť občianskemu združeniu Telovýchovná jednota NOVOŤ a preto sa uchádzame o Vašu priazeň.

DARUJTE 2 % Z VAŠEJ DANE občianskemu združeniu Telovýchovná jednota NOVOŤ.

Darovaním finančných prostriedkov sa budete podieľať na zvyšovaní kvality športových aktivít Telovýchovnej jednoty NOVOŤ.

Veríme, že podporíte naše úsilie vytvárať a podporovať športové talenty našej obce.

Tlačivo na stiahnutie

Ďakujeme

S pozdravom Mgr. Pavol Mikolajčík - predseda TJ Novoť


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál