Furmanské dni 2017

Novoť - Tradičná fašiangová akcia Novotské furmanské dni sa tento rok uskutočnia v poslednú fašiangovú sobotu 25. februára v areáli Agropenziónu Novoť.


Pozvánku zverejníme ihneď po doručení.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál