Nákup knižničného fondu do obecnej knižnice

Novoť - Do obecnej knižnice pribudli vďaka podpore FONDU NA PODPORU UMENIA nové knižné tituly. Projekt pod názvom „Nákup knižničného fondu do obecnej knižnice“ získal dotáciu v sume 1 000 €.


Celkovo bolo zakúpených 129 knižných titulov pre deti a mládež, krásna literatúra, náučná literatúra a krásna literatúra pre dospelých. Knihy sú zapísané v prírastkovom zozname obecnej knižnice v Novoti a sú k dispozícií všetkým čitateľom knižnice. Nákup knižničného fondu bol realizovaný s finančnou podporou FONDU NA PODPORU UMENIA.

Obecná knižnica v priestoroch základnej školy je otvorená v tieto dni:
utorok 11.00 – 15.00 hod.
piatok 11.00 – 15.00 hod.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál