Kalendár vývozu odpadu na rok 2017

Novoť - V roku 2017 sa bude komunálny odpad vyvážať každú druhú stredu, s výnimkou sviatku Všetkých svätých. Separovaný odpad sa bude vyvážať minimálne jedenkrát mesačne podľa rozpisu. Termín vývozu elektroodpadu bude oznámený v dostatočnom predstihu. Prípadné zmeny termínov budú oznámené v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce Novoť - www.samosprava.novot.sk


Na stiahnutie:

Plán vývozu komunálneho odpadu: TU

Plán vývozu separovaného odpadu: TU

Kalendár vývozov

1. štvrťrok


2. štvrťrok


3. štvrťrok


4. štvrťrokStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál