Pohybové hry so zameraním na futbal

Novoť - Telovýchovná jednota Novoť sa zapojila do projektu vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia, kde získala 1000 €. Projekt „Pohybové hry so zameraním na futbal“ sa zameriava na oživenie záujmu žiakov o telesnú a športovú výchovu.


Pohybové hry využívame k vzbudeniu záujmu detí o športové hry, telesnú a športovú výchovu.

V časovom pláne od októbra do decembra 2016 sa deti zábavnou a hernou formou učia pravidlá futbalu, podporujeme ich, aby aktívne trávili voľný čas, hýbali sa, športovali. Deti športujú pod dohľadom trénera. Pre potreby žiackeho družstva boli zakúpené futbalové dresy a chrániče.

Tešíme sa, že zmysluplne trávia voľný čas.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál