Grantový program VIAC PRE RODINU

Trstená - GARBIAR Stavebniny v spolupráci s V.I.A.C. – Inštitútom pre podporou a rozvoj mládeže v Trstenej, vytvorili grantový program na podporu oravských rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.


Program je zameraný na rodiny, ktoré sa nachádzajú v nejakej sociálnej núdzi. Niektoré môžu mať člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, či život ohrozujúcou chorobou, iní sa trápia so závislosťou, ďalší zase vychovávajú deti ako osamelí rodičia a chýba im mama, alebo otec a stretávame sa aj s rodinami, ktorým chýbajú prostriedky na zabezpečenie základných potrieb ako sú jedlo, oblečenie, teplo...

Preto pozývame a vyzývame ľudí, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, aby sa zapojili do grantového programu „Viac pre rodinu“. Spoločne tak môžeme priniesť radosť tam, kde na ňu nemajú veľa dôvodov.

O grant môžu požiadať jednotlivci a kolektívy pre konkrétnu rodinu, ale tiež samotné rodiny pre seba. Maximálna výška podpory je 300 Eur na rodinu.

Žiadať môžete vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete na www.ozviac.sk/, kde sa dozviete aj všetky potrebné informácie. Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2016 do 24.00 hod.

Kontakt:

Web: www.ozviac.sk/

e-mail: stipendium@ozviac.sk

Tel: 0907 694 004
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál