Zber obnoseného šatstva

Novoť - Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva. Zbierku organizuje nezisková organizácia Pomocný anjel z Nižnej, a bude sa konať v sále kultúrneho domu od 24.10.2016 do 31.10.2016, vždy od 7:00 do 15:00.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál