Pravidlá futbalu hrou

Novoť - Telovýchovná jednota Novoť sa zapojila do projektu vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia, kde získala 1000 €.


Projekt „Pravidlá futbalu hrou“ sa zameriava na rozvoj a podporu pohybových aktivít detí v zdravom prostredí. V časovom pláne od júna do septembra 2016 si deti osvojujú pravidlá futbalu, učia sa, ako sa hrá futbal, aké má pravidlá.

Pre potreby výučby boli zakúpené tréningové prekážky, lopty, kužele, taktická tabuľa. Deti majú pravidelné tréningy, teóriu, zapájajú sa do regionálnych súťaží.

Tešíme sa, že zmysluplne trávia voľný čas.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál