Rezbárske sympózium s medzinárodnou účasťou. 28.6.2016 - 3.7.2016 Zákamenné

Novoť - Pozývame Vás na Rozprávkový svet pre deti a dospelých. Rezbárske sympózium s medzinárodnou účasťou. 28.6.2016 - 3.7.2016 Zákamenné
Peter Buľák, peterbulak@azet.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál