Vyjadrenie p. kaplána k Dedinskému táboru

Novoť - Vzhľadom na enormný záujem o Dedinský tábor uverejňujeme komentár pána kaplána k vzniknutej situácii.


Laudetur Iesus Christus!

Drahé deti,
sme veľmi radi, že o Dedinský tábor, ktorý pre vás robíme je veľký záujem. Najradšej by sme zobrali všetkých, ktorí chcú ísť, ale máme obmedzené možnosti.
Keďže sa prihlášky vyčerpali rýchlejšie, ako sme čakali, dnes bude zasadať krízová táborová rada, ktorá bude hľadať riešenie na túto nemilú situáciu.
O výsledkoch rokovaní vás budeme informovať.

Buďte dobrí a požehnaní

Marcus Jamrich
Cooperator Novotiensis

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál