Pozvánka na Deň rodiny

Novoť - Pozývame všetky rodiny našej farnosti, malých i veľkých, na FARSKÝ DEŇ RODINY už túto nedeľu 19.júna. Začíname o 10.30 sv. omšou v kostole a pokračujeme od 14:00 do 16:00 v areáli Agropenziónu programom pre rodiny a pohostením.

Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál