Vysluhovanie sviatosti birmovania

Novoť - Včera navštívil našu farnosť diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka a vyslúžil sviatosť kresťanskej dospelosti sto sedemdesiatim birmovancom. Dnes si otec biskup spolu s našim byvalým duchovným otcom Rudolfom Vetríkom pripomínajú štyridsiate výročie kňazskej vysviacky.

Obom srdečne B L A H O Ž E L Á M E


Otec biskup prišiel krátko po pol desiatej a ešte skôr ako sa obliekol do liturgického rúcha prešiel kostolom a pozdravil prítomných veriacich.
Slávnostná sv. omša sa začala o desiatej hodine keď sprievod s otcom biskupom vošiel do kostola vyhradeného birmovancom a birmovným rodičom. Na úvod otca biskupa privítal pán farár.
Potom nasledovala sv. omša, počas ktorej otec biskup udelil sviatosť birmovania 170 birmovancom. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil birmovancov i birmovných rodičov, aby predovšetkým príkladom vlastného života vydávali svedetstvo o tom, že uverili Ježišovi. Na záver slávnosti birmovanci poďakovali otcovi biskupovi za udelenie sviatosti birmovania a duchovným otcom, rodičom a animátorom za prípravu a za modlitby.

Ako už býva zvykom, otec biskup po svätej omši odpovedal na predložené otázky birmovancov.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál