V Poprade odhalili pamätnú tabuľu nášmu rodákovi

Poprad - V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie dnes popoludní odhalili pamätnú tabuľu Mons. Štefanovi Mnoheľovi, nášmu najznámejšiemu rodákovi, ktorý v Poprade pôsobil od r. 1920. Počas svojho pôsobenia postavil kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorý v súčasnosti nesie titul Konkatedrála.


Mons. Štefana Mnoheľa majú popradčania vo veľkej úcte, pôsobil tam celých 24 rokov až do svojej smrti. Pochovaný je na Popradskom cintoríne.

Odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo z príležitosti sto štyridsiateho výročia jeho narodenia, ktoré si pripomenieme koncom júla.

Viac o živote nášho rodáka sa dozviete:

http://www.novot.sk/Osobnosti/Mnohel/

http://www.rkcpoprad.sk/konkatedrala/

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál