PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Novoť - Výzva Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline na obozretnosť v súvislosti s nárastom trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch".
Tento oznam bol vysielaný aj v miestnom rozhlase.


Oznam v pdf formáte pre tlač

INFORÁCIA PRE OBCE

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch", obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

 • Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!

 • Nevpúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!

 • Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!

 • Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!

 • Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu na čt. 158 alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!

 • Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!

 • Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevádzanie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!

  Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.
  Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.

  V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

  Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
  Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál