Po Veľkej noci budeme deväť dní bez prúdu

Novoť - po Veľkonočných sviatkoch bude v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác na vedení vysokého napätia.
Bez prúdu budú tieto časti obce:
streda 30.3., štvrtok 31.3. a piatok 1.4. - Podkopec, Podešťanská a Grúň od 7:30 do cca 17:30
utorok 5.4., streda 6.4. a štvrtok 7.4. - Podkopec, Podešťanská a Grúň od 7:30 do cca 17:30
streda 13.4., štvrtok 14.4. a piatok 15.4.- celá obec od 7:30 do 19:30V Žiline, 03.03.2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termínoch:

30.03.2016 od 07:30 do 17:30
31.03.2016 od 07:30 do 17:30
01.04.2016 od 07:30 do 17:30

05.04.2016 od 07:30 do 17:30
06.04.2016 od 07:30 do 17:30
07.04.2016 od 07:30 do 17:30

13.04.2016 od 07:30 do 19:30
14.04.2016 od 07:30 do 19:30
15.04.2016 od 07:30 do 19:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

V prvej a druhej etape sa bude jednať o domácnosti od č.d. 488 po 962, teda o časti obce: Podkopec, Podešťanská a Grúň.

Od 13. do 15.4. bude odstavená celá obec.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál