Akadémia o kňazstve

Novoť - Pri príležitosti prvého výročia smrti otca Karola Lihosita a tridsiateho výročia smrti otca Ladislava Hagovského bude v piatok 22. januára po večernej sv. omši v kostole krátka akadémia o kňazstve venovaná pamiatke zomrelých kňazov pôsobiacich v našej farnosti.


Slovom, obrazom i spomienkami ľudí si chceme pripomenúť duchovných otcov Jozefa Fitta, Štefana Šmiheľa, Karola Lihosita a Ladislava Hagovského a tak prispieť k zachovaniu dedičstva našich otcov.

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE !

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál