Plán vývozu separovaného odpadu na rok 2016

Novoť - Rozpis vývozu separovaného odpadu (plasty, papier, sklo) na rok 2016 a informácie ohľadom triedenia odpadu


Rozpis vývozu

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál