Inšpiratívni ľudia: Dekan Blažej

Novoť - V predvianočnom čase, v období zhonu a príprav na sviatky, keď myslíme na svojich blízkych viac než kedykoľvek, lebo im vyberáme darčeky, navštevujeme sa navzájom, ale aj bilancujeme na konci roka, a hodnoty sú pre nás dôležitejšie než inokedy ... kto by mohol byť inšpiratívnejším človekom ako ten, kto má hodnoty nielen v popise svojej práce, ale priamo v srdci. Dekan Blažej Dibdiak.


Snáď nie je v Námestove a okolí nik, kto by ho nepoznal a kto by pri vyslovení jeho mena uznanlivo nepokýval hlavou, alebo sa aspoň neusmial. Rodáka z Novote, ktorý vyštudoval námestovské gymnázium, prijali do seminára až na štvrtý pokus, keďže vtedajší režim počet seminaristov obmedzoval. Medzitým pracoval na vtedajšom JRD Novoť, ale na svoje prijatie si počkal, a urobil dobre. Koľkí z veriacich by prišli o obľúbeného farára, výnimočného človeka, ktorý svojim láskavým prístupom k mladým, a nezameniteľným hlasom pri krásnych kázňach inšpiruje ľudí nielen k chodeniu do kostola, ale hlavne k tomu najpodstatnejšiemu – viere v skutočné dobro, ktorého je sám príkladom. Jeho láskavosť je vyvážená opatrnosťou a zmierlivosťou v komunikácii, čím si u mnohých ľudí vytvára rešpekt a úctu. Harmónia takýchto vlastností jeho menu dodáva skutočnú vážnosť, a je naozaj cťou ocitnúť sa v jeho spoločnosti.

Otec Blažej si v tomto roku pripomenul 27. výročie svojej kňazskej vysviacky. Kaplánku začal v Levoči pri vtedajšom levočskom farárovi Františkovi Tondrovi, potom dva roky kaplánoval v Tvrdošíne. V roku 1991 ho spišský biskup vymenoval za správcu farnosti v Rabči a v roku 1997 za farára v Námestove, a zároveň za dekana novovzniknutého námestovského dekanátu, kde pôsobí dodnes. To, že máme to šťastie mať svojho rodáka v miestnej farnosti umocňuje aj fakt, že nás vie povzbudiť aj svojou ľubozvučnou goralčinou. Ktovie, či zaznie aj na slávnostnej polnočnej omši pod holým nebom pri námestovských vianočných trhoch, ktorú bude slúžiť samozrejme on – veď kto výnimočnejší by sa na túto sviatočnú udalosť hodil viac ...

Článok, aj fotografia prevzaté z http://www.plaznamestovo.sk

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál