Zmena CP SAD od 13. decembra 2015

Novoť - Oznam o zmene cestovného poriadku SAD tykajúcej sa autobusového spojenia z našej obce.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál