Výstava poštových holubov

Zákamenné - Základná organizácia chovateľov poštových holubov v Zákamennom Vás všetkých pozýva na oblastnú výstavu dňa 13.12.1205 od 9hod.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál