Návrh na zmenu cestovného poriadku SAD

Novoť - Oznam o návrhu na zmenu cestovného poriadku SAD na rok 2016 tykajúci sa večerného autobusového spoja z našej obce.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál