Spomienka na duchovného otca Ladislava Hagovského

Novoť - Pri príležitosti stého výročia narodenia sa pri dnešnej tretej sv. omši o 10:30 konala spomienka na vzácneho človeka, kňaza a mučeníka za vieru, otca Ladislava Hagovského. Sv. omšu celebroval náš rodák, dekan Námestovského dekanátu, vdp. Blažej Dibdiak spolu s p. kaplánom Marekom Jamrichom.


V homílií otec Blažej priblížil vzácnu osobnosť nášho bývalého duchovného otca, ktorého dobre poznal a s ktorým sa v mladosti a neskôr aj ako bohoslovec často stretával. V krátkosti zhrnul jeho život, v ktorom nechýbalo ani kruté prenasledovanie a väznenie, o ktorom však otec Ladislav nerád rozprával. Poukázal na jeho vzdelanosť, skromnosť, jednoduchosť, pracovitosť a predovšetkým na obetavosť s ktorou v ťažkom období vykonával svoju pastoračnú prácu. Na záver svoj príhovor zhrnul do troch slov:
Ďakujeme Pánu Bohu za tohoto obetaváho kňaza, ktorého nám poslal. Ďakujeme aj otcovi Ladislavovi za obetavú kňazskú službu, ktorú medzi nami vykonával viac, ako dvanásť rokov.
Sľubujeme, že ostaneme verní náuke, ktorú nám tak obetavo vštepoval a budeme sa snažiť podľa nej žiť.
Prosíme Nebeského Otca, aby ho za jeho službu odmenil večnou slávou v nebi, a nám dal silo vytrvať vo svojej viere.

Po záverečnom požehnaní sme si otca Ladislava pripomenuli prezentáciou fotografií z jeho života i autentickou nahrávkou jeho homílie z mládežníckej sv. omše z posledných rokov jeho života.

Viac zo života otca Hagovského v Hlavnom menu, v rubrike Osobnosti


Posledná zachovaná fotografia z jeho života, z decembra 1985.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál