Pred sto rokmi sa narodil Ladislav Hagovský

Novoť - Dnes si pripomíname sto rokov od narodenia vdp. Ladislava Hagovského, nášho duchovného otca v rokoch 1973 až 1986. Spomienke na tohto vzácneho človeka, ktorý takmer desať rokov strávil v komunistických žalároch, bude venovaná nedeľná sv. omša o 10:30.


Ladislav Hagovský sa narodil 16. októbra 1915 vo Veľkej Lomnici. Matka mu zomrela 4 mesiace a 10 dní po narodení. Najstaršia sestra Gizela mala vtedy 8 rokov a mladšia od nej Elena len 4 roky. Jeho otec zomrel vo veku 49 rokov, keď Ladislav mal len 14 rokov.
Kňazskú vysviacku mal 29. 6. 1940 v Spišskej Kapitule. Na prvé miesto kaplána nastúpil do Ústia na Orave. Po roku sa stal kaplánom v Spišskej Belej a roku 1944 tam začal pôsobiť ako farár. Od roku 1946 pôsobil vo Svite.

V noci 23. októbra 1950 bol zaistený, vyšetrovaciu väzbu strávil v Košiciach a roku 1951 bol odsúdený na 18 rokov väzenia. Nasledovali ťažké roky vo väzniciach Ilava, Leopoldov, Mírov a Jáchymov. 9. mája 1960 bola vyhlásená amnestia, na základe ktorej bol 11. mája 1960 z väzenia prepustený. Strávil v ňom 9 rokov, 6 mesiacov a 17 dní.

Štátna moc mu odmietla dať súhlas ku kňazskej službe a mohol pracovať len vo výrobe. Dostal „umiestnenku“ v SEZ Krompachy a pracoval pri úprave kovov pred galvanizovaním. V roku 1965 sa zamestnal v Uránových baniach v Spišskej Novej Vsi a pracoval ako operátor v podzemí.

Roku 1968 mu vrátili súhlas ku kňazskej službe a do júna 1972 pôsobil v Spišskej Sobote. Odtiaľ ho preložili do Žakoviec a v novembri 1973 prišiel do našej farnosti. Prežil s nami viac ako 12 rokov a bolo to jeho najdlhšie kňazské účinkovanie. Zomrel nadránom 2. januára 1986 na zlyhanie srdca. Posledná rozlúčka s ním bola v našom chráme 4. januára 1986 a pochovaný je v Ružomberku na otcovom hrobe.

Viac informácií v rubrike OsobnostiStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál