V Novoti vyrástol nový kláštor

Novoť - V druhej polovici júla sa uskutočnil tretí ročník Dedinského tábora. V centre obce sa tak počas piatich dní hmýrilo 114 detí a 55 animátorov. Od pondelka do piatka boli rehoľníkmi táborového kláštora.


Hlavným mottom tábora bolo Áno, Pane!, keďže účastníci postupne spoznávali život a rehoľu piatich svätcov - rehoľníkov, ktorí dali Bohu svoje áno. „Tému sme vybrali podľa roku zasväteného života. Chceli sme tým deťom priblížiť život v kláštore a jednotlivé charizmy. A aj to, že rehoľník je obyčajný človek ako oni a nemusia sa ho báť,“ vysvetľuje výber témy pán kaplán Marek Jamrich, hlavný vedúci celého tábora.

Denný tábor prebiehal vo forme, ktorá sa osvedčila z minulých ročníkov. Program bol rozdelený na dva bloky: trojhodinový doobeda a štvorhodinový, vrátane svätej omše, poobede. Na obed i na noc deti odchádzali domov.

Väčšina programu sa vďaka priaznivému počasiu odohrávala vonku – v okolí kostola, starej fary či námestia. Malí rehoľníci od 4 rokov po siedmakov sa pomocou rôznych súťaží a aktivít postupne zoznámili so zakladateľmi benediktínov, jezuitov, kapucínov, saleziánov a sestier lásky. Spestrením tábora bola aj živá prítomnosť skutočných rehoľníkov – františkánky sestry Vianney Bulvasňákovej a misionára – verbistu Pavla Sochuľáka, ako aj návšteva don Jozefa Marka zo saleziánskej komunity v Námestove. „Bolo úplne bombovo mali sme super animátorov a animátorky. Najviac sa mi páčilo rozprávanie s rehoľníkmi, ktorí nás prišli pozrieť a porozprávať nám svoje zážitky,“ pochvaľuje si siedmak Jakub Chudiak, a dodáva, že tábor sa veľmi páčil aj jeho ďalším trom zúčastneným súrodencom a mame.

Veľkou táborovou úlohou detí bolo pomocou získaných bodov ale aj dobrého správania a dobrých skutkov do konca týždňa postaviť kláštor, čo sa im napokon aj podarilo. Pri získavaní tehličiek deťom pomáhalo okolo 55 animátorov. „Animátorovalo sa mi výborne. Bolo vidieť, že deti tento tábor bavil. Hrali sa, zabávali a hlavne spolupracovali,“ hodnotí 15-ročná gymnazistka Emma Veselovská a vraví, že by bola rada, keby to takto dopadlo aj po ďalšie roky. Spokojná bola aj Martinka Beňušová: „Táborové dni boli skvelo vymyslené, aj s mojimi spoluanimátormi sa mi pracovalo perfektne, vždy sme sa vedeli dohodnúť,“ hovorí deviatačka a nadšene dodáva, že mala v skupinke tie najlepšie deti.

Po vlaňajšej dobrej skúsenosti bol súčasťou tábora i výlet – toho roku účastníci navštívili Oravský hrad. Organizátori ponúkli aj novinku – nocovačku, ktorá sa konala v poslednú noc v turistickej ubytovni pri Agrohoteli v Jarku. V jeho areáli sa odohrával aj program posledného dňa, vrátane záverečnej slávnostnej svätej omše s obnovou krstných sľubov detí za účasti mnohých rodičov.

„Dedinský tábor bol pre moje deti jeden obrovský nezabudnuteľný zážitok. Každý deň prichádzali domov nadšené a prekrikovali sa jeden cez druhého, aby vyrozprávali, čo tam zažili,“ pochvaľuje si Janka Dibdiaková, ktorá na tábore mala všetky štyri deti. „Ešte aj teraz, dva týždne po tábore si zaspievajú hymnu, pozdravia sa novým kamarátom z tábora, animátorom, pijú zo šálky Áno, Pane, nosia krížiky. A ja túto ich radosť a spomienky prežívam s nimi,“ pokračuje mladá mamina a dodáva, že je vďačná vedúcim tábora i všetkým animátorom, že jej deťom zasiali semienka viery do ich mladých srdiečok.

S prípravou tábora hlavný tím začal už v apríli. „Celkovo sa do nej zapojilo okolo 70 ľudí. Väčšina pomáhala ako animátori a tvorcovia programu, iní zabezpečovali organizačné či technické záležitosti, alebo pomáhali pri príprave stravy počas animátorského teambuildingu a táborovej nocovačky,“ hovorí Jana Mikolajčíková, ktorá mala s pánom kaplánom tábor na starosti a pokračuje: „sme radi, že sa nám podarilo zapojiť ľudí z viacerých generácií a že sa tak Dedinský tábor stal takým spoločným dielom celej našej farnosti.“

Okrem farníkov sa na realizácii tábora významne podieľali aj farnosť Novoť, Obec Novoť, eRko, ako aj miestne firmy Agrovex, KVN a VDD Orava, vďaka ktorým sa tábor mohol uskutočniť v príslušných rozmeroch a podobe.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál