Dopravná výchova na prvom stupni našej školy

Novoť Dopravná výchova na prvom stupni našej školy


Dopravná výchova na prvom stupni našej školy

Denne sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v aute alebo v autobuse. Aj v škole získavajú základné vedomosti o bezpečnom správaní  sa na cestách. Tieto vedomosti a zručnosti si deti prvého stupňa našej školy upevnili praktickou výučbou s inštruktorom na prenosnom dopravnom ihrisku. Ihrisko našej školy zaplnili semafory, dopravné značky, bicykle, kolobežky, autíčka a najmä deti, ktoré sa stali zodpovednými chodcami, cyklistami aj vodičmi autíčok. Za priestupok bola veru aj pokuta.
Táto dopravná výchova bola pre deti zážitkom. Získane poznatky a zručnosti si určite prenesú aj do reálneho života.

  Mgr. Martina Plutinská ZRŠ pre 1.st. ZŠ

Fotky:

http://zsnovot.edupage.org/photos/?photo=teachers/33986&gallery=95

Peter Buľák, peterbulak@azet.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál