Náš bývalý pán kaplán jubiluje

Novoť - Dnes si pripomína okrúhle desiate výročie kňazstva náš bývalý pán kaplán vdp. Dušan Majerčák.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk otca biskupa Františka Tondru v sobotu 18. júna 2005 v Spišskej Kapitule. V našej farnosti pôsobil od septembra 2010 do júla 2014. V súčasnosti pôsobí v Novej Ľubovni v Staroľubovnianskom dekanáte.
V mene celej farnosti mu prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, aby svojim kňazským účinkovaním posväcoval seba i tých, ku ktorým ho Pán pošle.


Mgr. Dušan Majerčák
 Farnosť: Nová Ľubovňa
 Funkcia: kaplán
 Dátum narodenia: 15.05.1979
 Dátum ordinácie: 18.06.2005
 História pôsobenia:01.07.2005 kaplán v Liptovských Sliačoch
01.07.2008 kaplán v Spišskej Novej Vsi
01.09.2010 kaplán v Novoti
8.7.2014 kaplán v Novej Ľubovni

Prevzaté z www.katolickenoviny.sk a www.kapitula.sk

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál