Pútnický zájazd do M E D U G O R J A

Novoť - V prvej polovici júla sa uskutoční 8 – dňový pútnický zájazd do Medugorja. Viac informácií vo Farníku.
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál