DARUJTE 2 % Z VAŠEJ DANE OZ PELIKÁN - NOVOŤ

Novoť - Oslovujeme Vás v mene Občianskeho združenia PELIKÁN – NOVOŤ a prosíme Vás o finančnú podporu prostredníctvom poukázania 2 % z Vami zaplatenej dane.OZ Pelikán – Novoť organizuje a podporuje všestranné aktivity na zvyšovanie sociálnej kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov žijúcich v ZPS a DSS Novoť. Darujte nám podiel zaplatenej dane a pomôžte tak vytvárať radostné okamihy seniorom, osamelým a chorým ľuďom. Ďakujeme ! PELIKÁN – Novoť, o. z. Novoť 976, 029 55 Novoť IČO: 42070074 účet : Slovenská sporiteľňa číslo 0324189620 / 0900 Podrobnejšie informácie získate na http://novot.dsszsk.sk/ , www.novot.sk www.rozhodni.sk, alebo na kontaktoch: Tel: + 421 43 5524 287, Fax: + 421 43 5524 286 e-mail: pelikan.novot@vuczilina.sk Tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy získate na uvedených kontaktoch, alebo na vrátnici ZPS a DSS Novoť.

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál