Hlasovať v referende je normálne

Novoť - Referendum. Ísť ?, alebo radšej zostať doma. Má vôbec význam ?, alebo je to iba veľa hluku pre nič. Bude úspešné ? Tieto otázky si kladie hádam každý z nás. Sledujúc slovenské média mnohých chytá obava. Veď skoro všetci sú proti.
Preto som sa opýtal ľudí, ktorých všetci poznáme, aký je ich názor na blížiace sa referendum. V článku sú ich odpovede.


Len máločo ma za posledných 25 rokov sklamalo tak, ako v poslednom období slovenské „mienkotvorné“ média. Ich správanie v súvislosti s blížiacim sa referendom o rodine mi silno pripomína marec 1988. Vtedy sa pred pripravovanou Sviečkovou manifestáciou menili programy televízie i rozhlasu a z každej strany sa priam valili informácie o tom, ako hŕstka protisocialistických živlov ide rozvracať republiku. Vtedy to bolo pochopiteľné, veď všetky média boli pod kontrolou všemocnej komunistickej strany.

Dnes po 25-tich rokoch, v slobodnom demokratickom štáte sme svedkami niečoho obdobného. Médiá už nevlastní komunistická strana, ale niekto iný, no podstata sa veľmi nezmenila. Snaha ovládať, prekrúcať, manipulovať zostala. Z každej strany nás presviedčajú, že na referendum pôjdu iba zaostalí, nevzdelaní, starí ľudia, že referendum je zbytočné, že my, ktorí sa ho chceme zúčastniť sme zaostalí, nemoderní, netolerantní, plní nenávisti. Médiá sa predbiehajú v zháňaní odborníkov, i „pseudoodborníkov“, ktorí tomu majú dať punc odbornosti. Opačný názor neexistuje, alebo nie je preň priestor, pretože nie je „in“. A tak sme znova tam, kde sme boli. Ak sa chcel vtedy človek dostať k informáciám z druhej strany, musel si naladiť Slobodnú Európu, aby si utvoril vlastný názor. Rovnako aj dnes, ak človek nechce zostať manipulovaný, musí si zháňať informácie inde. Ešte šťastie, že je tu internet, že už nie sme odkázaní na to, čím nás mnohokrát chcú „kŕmiť“ médiá. Ak človek pokliká, zistí, že nie je celkom sám, že sú aj iní, mnohokrát známe osobnosti a odborníci, ktorí nezdieľajú ten „jediný správny“ názor, iba že tak silno nekričia.

Ja som sa však rozhodol nezháňať názory celebrít, ani iných populárnych osobností z obrazovky, ale rozhodol som sa opýtať našich ľudí, Novoťanov, tých doma, i tých, ktorých život zavial do iných krajov, na ich názor na referendum o rodine. Oslovil som mnohých, na ktorých mám kontakt, s dvoma otázkami:

Najskôr však svoj názor, aby nik nepovedal, že iných „spovedám“ a sám sa nevyjadrím.

Stanislav Mikolajčík, technik, poslanec OZ

A tu sú odpovede tých, ktorí zareagovali na moje otázky. Sú uvedení v poradí, ako mi ich odpovede prišli.


Zuzana Šusteková, ekonómka, poslankyňa OZ


Ing. Milan Jakubjak, konateľ COLORSPOL, poslanec OZ


Ing. Jozef Kondela, predseda AGROVEX, zástupca starostu


Ing. Peter Súkeník, technik, poslanec OZ


Mgr. Katarína Súkeníková, učiteľka


PhDr. Mária Kondelová, riaditeľka Centra sociálnych služieb Námestovo, poslankyňa OZ


Jozef Kovalčík, poslanec OZ


MUDr. Janka Jakubjáková, detská lekárka


Ing. Jozef Jakubjak, živnostník


MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., chirurg a vysokoškolský pedagóg


PaedDr. Marta Majková, vysokoškolský pedagóg rod. Serdelová, (pozn. autora)


Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy


Tu budem postupne uverejňovať odpovede, ktoré mi prídu.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál