Pozvánka na Novotské furmanské dni 2015

Novoť - PD AGROVEX Novoť, Obec Novoť a Lesy SR š. p. - OZ Námestovo Vás srdečne pozývajú na jedenásty ročník Novotských furmanských dní.
V sobotu 14. februára 2015 od 10:00 v areáli Agropenziónu Novoť


Výsledky a fotografie z minulých ročníkov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál