Otec Marián Dopater sa dožíva päťdesiatky

Novoť - O dva týždne, v nedeľu 1. februára sa náš bývalý farár, otec Marián Dopater dožíva významného životného jubilea - päťdesiat rokov. Z nich polovicu prežil v kňazskej službe. V našej farnosti pôsobil jedenásť rokov aj dva mesiace.


Otec Marián pochádza z neďalekej Krušetnice, kde sa narodil 1. februára 1965. V rodnej obci navštevoval aj základnú školu.
V rokoch 1980-1984 študoval na Gymnáziu v Námestove. Po maturite nastúpil do vtedy jediného slovenského kňazského seminára v Bratislave. Po úspešnom štúdiu na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol v decembri 1988 vysvätený za diakona a 18. júna 1989 prijal kňazskú vysviacku.

Na prvú kaplánku nastúpil do vtedy najväčšej hornooravskej farnosti Rabča s filiálkami Sihelné a Oravská Polhora. V rokoch 1990-1991 pôsobil ako kaplán vo farnosti Vysoké Tatry, odkiaľ prišiel za kaplána do Spišskej Novej Vsi.

Farárske pôsobenie začal v Spišskej Teplici, odkiaľ prišiel 1. júla 1997 do našej farnosti. Tu pôsobil 11 rokov a dva mesiace, od 1. júla 1997 do 31. augusta 2008. Na jeho účinkovanie si mnohí ešte dobre pamätáme. Okrem príkladnej pastoračnej starostlivosti urobil veľmi veľa aj na poli materiálnom. Počas jeho pôsobenia bol kostol kompletne zrekonštruovaný zvonka i zvnútra, vrátane strechy, podlahy, elektroinštalácie a kúrenia. V roku 1999 začal vydávať farský týždenník Farník, ktorý vychádza dodnes.

Po odchode z našej farnosti bol šesť rokov farárom v Zuberci a od júla minulého roku pôsobí ako výpomocný duchovný v susednej farnosti Zákamenné.

Zahrňme nášho bývalého duchovného otca do našich modlitieb z vďaky za dielo, ktoré medzi nami vykonal.


Ďakovná sv. omša otca Mariána Dopatera 31.8.2008


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál