Tohoročné Furmanské dni budú na Valentína

Novoť - Jedenásty ročník Novotských furmanských dní organizátori pripravujú na poslednú fašiangovú sobotu.


Podľa informácií od organizátorov sa jedenásty ročník Novotských furmanských dní uskutoční v sobotu 14. februára 2015. Organizátormi tohoto obľúbeného podujatia sú PD AGROVEX Novoť, Lesy SR š. p. - OZ Námestovo a Obec Novoť. Podrobnejšie informácie prinesieme aj na našej stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál