Pozývame na stolnotenisové turnaje "O majstra Novote"

Novoť - Medzi vianočnými sviatkami sa už tradične uskutočnia stolnotenisové turnaje jednotlivcov tak v kategórii dospelých ako aj žiakov.


Stolnotenisový turnaj mužov

27.12.2014 o 11:00 (prezentácia od 10:30)

Stolnotenisový turnaj žiakov

28.12.2014 o 12:00


Ján Mikolajčík, miki1@post.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál