Privítanie nového pána kaplána

Novoť - Dnešným dňom začal v našej farnosti svoje účinkovanie nový kaplán vdp. Marek Jamrich. Kňazom je jeden rok a doteraz pôsobil v Dolnom Kubíne. Na úvod večernej sv. omše ho privítal farár našej farnosti i starosta obce.


Na úvod sv. omše nového kaplána privítal a predstavil pán farár. Pripomenul, že aj keď v jeho osobe dostávame navyše ako pridanú hodnotu výborného kantora, jeho prvotnou "úlohou" je kňazská služba.
Potom sa novému kaplánovi prihovoril starosta obce. Privítal ho vo svojom mene i v mene obce, poprial mu úspešné účinkovanie v našej farnosti a ponúkol pomoc a spoluprácu vedenia obce pri pastoračných aktivitách.
Pán kaplán sa prítomným poďakoval za srdečné privítanie a poprosil prítomných o modlitbu. V krátkej homílií vyzval veriacich k neustálej modlitbe predovšetkým posväcovaním každodenných povinnosti a ich popretkávaním láskou.

Pán kaplán Mgr. Marek Jamrich má 26 rokov. Pochádza z Ľubochne, filiálky farnosti Hubová. Má šiestich súrodencov – dve sestry a štyroch bratov. Po maturite na Obchodnej akadémii v Ružomberku študoval na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 15. júna 2013 o. biskupom Štefanom Sečkom a doteraz pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne.

Galéria k článku


0096


0097


0098


0099


0100


0101


0102


0103


0104


0105


0106


0107

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál