Novotská hrudka na Petra Pavla

Novoť - Deviaty ročník populárneho podujatia začne netradične v piatok 27. júna v areáli Agropenzionu seminárom na tému: Možnosti výroby syrov v domácich podmienkach na ktorom sa môžu zúčastniť všetci výrobcovia syrov. Hlavná časť bude v nedeľu 29. júna 2014.


Podujatie ako tradične začne o 10:30 sv. omšou vo farskom kostole, pri ktorej bude požehnaná zástava sv. Izidora – patróna roľníkov a sv. Vendelína - patróna pastierov, sedliakov, polí a roľníkov. O 12:00 bude otvorená výstava figurálnych syrov, hodnotenie najlepšej ovčej syrovej hrudky.
Na priestranstve pred kultúrnym domom bude už tradičná „ Novotská liga“, súťaž v ťahaní syrových nití a ďalšie súťaže a atrakcie a nebude chýbať ani jarmok ľudových tvorcov.
V kultúrnom programe vystúpi ľudová hudba Brodecovcov z Novote, ľudová hudby Kamenčan a hudba Variant z Oravského Veselého. Po skončení podujatia bude tanečná zábava v areáli podujatia. Organizátori Agrovex Novoť, Obec Novoť a Oravské kultúrne stredisko v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa tešia na vašu účasť a prajú príjemné strávenie záveru školského roka.

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál