Tvoríme spoločne - pozvánka

Novoť - Pozvánka na
prezentáciu výrobkov klientov spojenú s prehliadkou makety pôvodného dreveného kostola v Novoti.OZ Pelikán Novoť v spolupráci so ZPS a DSS Novoť Vás pozýva na prezentáciu výrobkov klientov spojenú s prehliadkou makety pôvodného dreveného kostola v Novoti.
Prezentácia bude prebiehať v priestoroch ZPS a DSS Novoť dňa 6.4.2014 (nedeľa)
V čase od 9:30 do 17:00.
Prezentácia je spojená s možnosťou zakúpenia si výrobkov.

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál