Výsledky 2. kola prezidentských volieb 2014

Novoť - Definitívne výsledky druhého kolo voľby prezidenta.


Výsledky v číslach:

okrsok č. 1
(č.1-450)
okrsok č. 2
(od č.451)
Novoť spolu
Počet voličov zapísaných v zozname voličov117012252395
Počet voličov hlasujúcich na voličský preukaz91423
Počet voličov spolu117912442423
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky5916131204
Účasť v %50,1349,2849,69
Počet odovzdaných obálok5876131204
Počet odovzdaných platných hlasov5846011185

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Kandidátokrsok 1okrsok 2Novoť spolu
Andrej KISKA41370,7%31151,7%72461,1%
Robert FICO17129,3%29048,3%46138,9%

Výsledky v grafickom zobrazení:


Účasť voličov v priebehu dňa

Porovnanie účasti voličov s prvým kolomStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál