Výstavbu kanalizácie povedú české firmy

Novoť - Začína sa druhá etapa odkanalizovania Oravy. Výberové konanie znížilo náklady o desiatky miliónov eur.


Podpísaním zmluvy s víťazmi verejných súťaží sa skončila roky trvajúca príprava druhej etapy stavby Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu. Výkopové práce by sa mali začať v polovici októbra v Zákamennom a v Novoti.
Kto vyhral súťaže

Verejnú súťaž na zhotoviteľa diela oznámila Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) vlani v máji. Súťažné podklady si vyzdvihlo 41 záujemcov, ponuku predložilo osem. Úspešný uchádzač vzišiel z elektronickej aukcie v júni tohto roka.

„Je ním OHL ŽS z Brna ako vedúci člen združenia, účastníkom je OHL Pozemné stavby Bratislava a MBM-Group Námestovo,“ povedal projektový manažér OVS Marcel Bakoš.

Navrhnutú zmluvu o dielo, odobrenú ministerstvom životného prostredia, podpísali vodárne začiatkom septembra. Cena je 39 miliónov 490-tisíc eur bez DPH.

Stavebný dozor, hlavný inžinier projektu a špecialisti boli predmetom druhej verejnej súťaže. Troch súperov porazil Vodohospodársky rozvoj a výstavba z Prahy ako vedúci člen a spoločnosť ESP Consult zo Šamorína ako člen. Zmluva platí od stredy, kedy ju OVS podpísala. „Cena je 1,8 milióna eur,“ spresnil Bakoš.

Oficiálny začiatok

Stavebné práce by sa mali oficiálne začať 23. septembra. „Tento termín však ešte neznamená samotné výkopy,“ hovorí manažér. „Zahŕňa prípravu, zriadenie staveniska, dopravu materiálu, vytýčenie a ostatné prípravné práce. Predpokladaný termín skutočných prác na stavbe je 14. október 2013.“

Kanalizácia sa môže začať stavať na viacerých miestach naraz. „Medzi prvými bude Zákamenné a Novoť z dôvodu koordinácie úpravy štátnej cesty tretej triedy s naším projektom.“

Celkové oprávnené náklady na stavbu boli 72 miliónov eur, z toho 52 miliónov z eurofondov, zvyšok od OVS a štátu. „Sumy, ktoré vzišli z verejných súťaží, sú vo všetkých prípadoch nižšie ako predpokladané. Všetky náklady budú pomerne upravené o rozdiely, ktoré vznikli medzi predpokladanou hodnotou zákazky a skutočne vysúťaženou cenou.“

Novotského starostu Františka Poletu výsledná suma neteší. „Dúfam, že to urobia dobre. Prax je taká, že keď sa niečo vysúťaží pod cenu, potom sa nekvalitne robí.“

Odkanalizovanie Hruštína, Vavrečky, Zákamenného, Novote, Oravskej Polhory, Rabče a Sihelného potrvá tri a pol roka. Súčasťou projektu je rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v Dolnom Kubíne a v Nižnej.

Čítajte viac: http://orava.sme.sk/c/6936544/vystavbu-kanalizacie-povedu-ceske-firmy.html

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál