Hasiči majú zástavu i sochu sv. Floriána

Novoť - Pri príležitosti 80. výročia založenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci vdp. farár Richard Ondáš požehnal novú hasičskú zástavu i sochu sv. Floriána. Pre pána farára to bola zároveň rozlúčková sv. omša nakoľko odchádzal na iné pôsobisko.


Slávnosť začala slávnostným nástupom v centre obce a potom za rezkých tónov hasičskej dychovej hudby z Ludzmierza, ktorá si tohto roku pripomenula 100 rokov od svojho založenia, sa sprievod so zástavami premiestil do kostola, kde bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vdp. Richard Ondáš i s pánom kaplánom Dušanom Majerčákom. Počas sv. omše bola požehnaná nová hasičská zástava, ktorú zhotovila rodinná firma Velebných z Ústi nad Orlicí. Drevenú sochu zhotovil Štefan Vojtkuliak spolu so synovcom Romanom. Po skončení sv. omše sa sprievod odobral do kultúrneho domu, kde pokračovala slávnostná akadémia a odovzdanie zástavy povereným hasičom. Sochu sv. Floriána odovzdal p. Ondáš najmladším novotským hasičom, aby sa o ňu starali a nikdy nezabudli na svojho patróna sv. Floriána. Počas akadémie boli najstarším a bývalým hasičom i hosťom odovzdané pamätné a ďakovné listy a plakety. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru chcú poďakovať hosťom zo Suzscza, Rudzickej, Mizerova i Ludzmierza ako aj hasičom okolitých obci, že prijali pozvanie a spestrili toto významné podujatie. Veľké poďakovanie patrí sponzorom, ale najmä starostovi obce, ktorý si oslavy zobral pod svoj patronát. Po slávnostnom ukončení osláv pokračovali oslavy spoločným posedením pri hudbe „Brodecovcov“. Novoťským hasičom sa splnil veľký sen, mať vlastnú zástavu i sochu svojho patróna teraz treba pokračovať v ďalších stanovených cieľoch.

Galéria k článku

Foto:
597 - 631 Kameraman
632 - 641 Štefan Kolenčík


597


598


599


600


601


602


603


604


605


606


607


608


609


610


611


612


613


614


615


616


617


618


619


620


621


622


623


624


625


626


627


628


629


630


631


632


633


634


635


636


637


638


639


640


641

Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál