Život svätej Anny

Svätá Anna ( hebr. Hannah, t. j. milostiplná, milá ) bola matkou Panny Márie a manželkou sv. Joachima.


Podľa tradície Anna pochádzala z rodovej línie starozákonného proroka a prvého veľkňaza Árona a jej manželom bol svätý Joachim. Manželia žili v Nazarete a obaja boli už vo veľmi pokročilom veku. Boli bezdetní čo ich veľmi trápilo. Joachim preto odišiel hlboko do púšte kde v modlitbách k Bohu a držaním pôstu strávil štyridsať dní. Vtedy sa mu zjavil anjel a oznámil mu, že jeho modlitby boli vypočuté a jeho manželka čoskoro porodí vytúžené dieťa (tento námet sa v biblických textoch objavuje aj v ďalších prípadoch, napr. Abrahám a Sára, Zachariáš a Alžbeta). Narodenie dcéry vyvolalo v ich okolí veľký údiv. Keď mala Mária 3 roky, zasvätili ju Pánovi v chráme.
Joachim umrel krátko po Máriinom narodení. Sv. Anna umrela vraj ako sedemdesiatdeväť ročná a spolu s Joachimom sú pochovaní v hrobke v Getsemanskej záhrade.
Podľa kresťanskej ikonografie býva svätá Anna zobrazovaná v dlhých šatách, s hlavou zahalenou závojom. K jej atribútom patria kniha ako symbol učenosti a múdrosti, alebo ľalia ako odkaz na nepoškvrnenosť Panny Márie. Najčastejšie sa sv. Anna zobrazuje ako vyučuje mladú Máriu, zriedkavo s Máriou a Ježišom, a len výnimočne s manželom, sv. Joachimom.
Aj keď sa v liturgickom kalendári katolíckej cirkvi slávi sviatok svätých Joachima a Anny spoločne 26. júla, na Slovensku je veľmi známa predovšetkým sv. Anna, ktorej je zasvätených mnoho kostolov. V našej diecéze je ich jedenásť, z toho štyri na Orave (Oravská Lesná, Vavrečka, Vaňovka a Vitanová)

Galéria k článkuJanka S., serdelova@gmail.com
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál