Blažej Dibdiak ďakoval za dar kňazstva

Novoť - Ďakovnou svätou omšou v našom chráme na vigíliu sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla si námestovský dekan a náš rodák Blažej Dibdiak pripomenul dvadsiate piate výročie kňazskej vysviacky. Poďakoval pri nej Pánu Bohu i svojim rodákom. Na sv. omši sa okrem jubilanta zúčastnili náš duchovný otec Richard, Jozef Holubčík a otec Karol Lihosit.


Za tónov piesne Radosťou veľkou srdce mi jasá vošiel jubilant do chrámu v sprievode nášho duchovného otca Richarda a svojho synovca Jozefa Holubčíka, v súčasnosti na štúdiách kánonického práva v Benátkach.
V úvode sv. omše sa Blažej prihovoril prítomným

Nahrávka úvodného príhovoru

V homílií najskôr krátko spomenul svoje predchádzajúce kaplánske pôsobiska a vzácnych kňazov, pri ktorých získaval prvé skúsenosti. Poďakoval Bohu za príkladných rodičov, za spoločenstvo, ktoré mohol prežívať so súrodencami, s mladými v našej farnosti i s kňazmi, ktorí v tom čase v Novoti pôsobili.

Na záver sv. omše zablahoželal jubilantovi v mene obce starosta František Poleta a s Máriou Fafalákovou mu odovzdali drevenú plastiku Poslednej večere a kyticu kvetov. Po ňom sa na prekvapenie mnohých ujal slova otec Karol Lihosit a krátko sa jubilantovi i prítomným veriacim prihovoril. Na záver sv. omše Blažej udelil prítomným kňazské požehnanie.

Odslúžiť ďakovnú sv. omšu vo svojom rodisku sľúbil Blažej dávnejšie a jeho prianím bolo aby pri nej zaspieval zbor, ktorého bol v mladosti členom a ktorý spieval na jeho primíciách a aby sa s jeho členmi mohol stretnúť aj mimo sv. omše. Neostávalo nám nič iné, ako oprášiť staré noty, dať sa dokopy a jeho želaniu vyhovieť. Jožka Dibdiaka, ktorý v tom čase zbor viedol však život zavial veľmi ďaleko, preto sme poprosili manželov Súkenikovcov, ktorí nám v tom ochotne pomohli. Aj touto cestou im chceme zo srdca poďakovať. Po svätej omši sme sa s Blažejom stretli a v priateľskom rozhovore s ním i medzi sebou navzájom strávili zvyšok večera.

Blažej, z úprimného srdca Ti ďakujeme za roky mladosti, ktoré sme spolu prežili, ďakujeme aj za 25 rokov príkladnej kňazskej služby, ktorou robíš radosť všetkým rodákom. Do ďalšieho života Ti prajeme a vyprosujeme predovšetkým hojnosť Božieho požehnania, aby Božie Slovo, ktoré rozsievaš padalo na úrodnú pôdu a prinášalo tridsať, šesťdesiat, alebo stonásobnú úrodu.Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál