Pätnásť ruží pre otca Richarda

Novoť - Dnešný deň si náš duchovný otec Richard pripomína pätnáste výročie kňazskej vysviacky. Veriaci mu pri tejto príležitosti poďakovali a darovali symbolicky pätnásť červených ruží.


   Otec Richard prijal kňazskú vysviacku 20. júna 1998 v Spišskej katedrále z rúk otca biskupa Františka Tondru. Dnes si toto výročie pripomenul sv. omšou. V jej závere mu v mene farníkov poďakovala Katka Beňušová a pätnásť veriacich "všetkých vekových kategórií" mu na znak vďaky odovzdali červené ruže.
   Otec Richard sa s nefalšovanou radosťou poďakoval veriacim za to, že si naňho spomenuli a "zdôveril" sa, že tento rok, ktorý môže pôsobiť v našej farnosti patrí medzi najkrajšie. Na záver otec Richard udelil prítomným kňazské požehnanie.

Príhovor Katky Beňušovej v mene veriacich

Poďakovanie otca Richarda

Galéria k článkuStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál